Skip links

Tasić&Partners (T&P) je advokatska kancelarija osnovana 2009. godine, čiji dinamičan i uspešan tim advokata i pravnika kompanijama u javnom i privatnom sektoru pruža pravne usluge na teritoriji Srbije, ali i u susednim jurisdikcijama kao što su Crna Gora i Bosna i Hercegovina.

Klijenti se pored stručnosti u oblasti prava, mogu osloniti i na naše poznavanje tržišnih prilika, iskustvo i profesionalnost. Konstantno radimo na edukaciji i usavršavanju svojih zaposlenih, kako bismo klijente mogli uspešno da vodimo kroz pravne propise u dinamičnom tranzicionom okruženju, kakva je Srbija i zemlje u regionu.

Oblasti rada

Privredno pravo i statusne promene privrednih društava

Intelektualna svojina i pravo informacionih tehnologija

Restrukturiranje privrednih društava i stečaj privrednih društava

Javne nabavke i javno-privatna partnerstva

Energetski i infrastrukturni projekti

Usaglašenost poslovanja

Zaštita podataka o ličnosti

Komercijalne transakcije

Poresko pravo

Radno pravo

Nepokretnosti

Rešavanje sporova

Dr Marija
Tasić

managing partner

Dr Marija Tasić je osnivač i partner u T&P. Akademsko zvanje doktora nauka dobila je na Novosadskom univerzitetu, a fakultetsku diplomu na Niškom univerzitetu.

Vanja Stojanović
Cvetanovski

partner

Vanja Stojanović-Cvetanovski je partner u T&P. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član je Advokatske komore Beograda i Srbije.

Nemanja
Novokmet

advokat / stariji saradnik

Nemanja Novokmet je advokat u T&P i pridružio se našem timu 2015. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.

Upoznajte naš tim