T&P održali prezentaciju na temu „Novi načini namirenja potraživanja poverilaca“

04 септембар 2018.

Advokatska kancelarija Tasić&Partneri (T&P) , u saradnji sa Forum Media d.o.o. Beograd, održala je prezentaciju na temu “Novi načini naplate potraživanja poverilaca”, sa ciljem da razreši sve dileme koje se mogu pojaviti u praksi prilikom primene novog Zakona o finansijskom obezbeđenju, sa posebnim osvrtom na prateće izmene i dopune Zakona o stečaju. Predavači na seminaru, Dr Marija Tasić, managing partner i Marko Damn

Marija Tasić učestvovala je na Letnjoj ohridskoj školi prava 2018

25 мај 2018.

Marija Tasić, managing partner advokatske kancelarije Tasić&Partners, učestvovala je na tradicionalnoj međunarodnoj naučnoj konferenciji pod nazivom Letnja Ohridska škola prava -2018, sa temom : “Reforme u pravu- korak bliže do vladavine prava” .Konferencija je održana od 10.-13. maja u Ohridu, u organizaciji Instituta za pravno ekonomska istraživanja i edukaciju “Juridika prima” u prisustvu velikog broja eminentnih

T&P među vodećim advokatskim kancelarijama u Srbiji prema istraživanju Legal 500

09 мај 2018.

Legal 500, svetski priznat, nezavisni vodič za preporuku advokatskih kancelarija, objavio je u aprilu rezultate svog istraživanja i rangiranja za istočnu i centralnu Evropu i Aziju za 2018. godinu i među vodećim advokatskim kancelarijama u Srbiji u oblasti „Corporate, commercial and M&A“ svrstao Advokatsku kancelariju Tasić&Partneri. Odluka o rangiranju se donosi na osnovu detaljnog istraživanja rezultata rada advokata u p

Kancelarija T&P i grad Pančevo zaključili dva ugovora o JPP

20 април 2018.

Kancelarija Tasić i Partneri potpisala je 19. aprila dva ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa Gradskom upravom grada Pančeva, na osnovu otvorenog postupka javne nabavke : Nabavka konsultantskih usluga – javno privatno partnerstvo. Ugovori su potpisani za dva projekta, predviđena po posebnim partijama javne nabavke, i to: Projekat JPP za finansiranje zamene i održavanja objekata javne rasvete u gradu Pančevu sa plać

Odobren još jedan predlog projekta JPP kancelarije T&P

23 март 2018.

Kancelarija Tasić i Partneri, učestvovala je, kao pravni ekspert, u izradi predloga Projekta javno-privatnog partnerstva (JPP) za projektovanje, izgradnju i upravljanje postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji grada Zrenjanina, u saradnji sa Udruženjem C.R.E.A.M. i Ulrihom Cimermanom, finansijskim ekspertom. Predlog projekta je dobio pozitivno mišljenje Komisije za javno-privatno partnerstvo Vlade Srbije, što