Knowledge

Archive

Minority shareholders: General issues on definition on concept and mechanisms of legal protection

27 November 2017. | Author: Marija Tasic

REZIME: Zaštita prava manjinskih akcionara je važna tema korporativnog upravljanja i regulative kompanijskog prava, koja ima nadnacionalni značaj. Da bi se pružila zaštita manjinskim akcionarima, potrebno je razumeti i definisati pojam manjinskih akcionara, kao i mehanizme uspostavljanja balansa između većine i manjine u društvu radi spre

The Mergers & Acquisitions Reviews

21 April 2015. | Author: Marija Tasic

The business investment climate in Serbia has improved noticeably in recent years. Cessation of armed conflicts in the region, a relatively stable macroeconomic policy and changes in the legislative framework aimed at harmonizing laws with contemporary pro-business practices have been among the key drivers of change. However, the expected growth

Pravni aspekti izdavanja i konverzije zamenljivih obveznica

20 April 2015. | Author: Marija Tasic

Izdavanjem obveznica, koje predstavljaju dužničke hartije od vrednosti, privredno društvo pribavlja dodatna sredstva za kreditiranje svog poslovanja. Korporativne obveznice u novijoj praksi finansijskog tržišta u Srbiji nisu imale značaniju primenu, dok zamenljive korporativne obveznice do sada ni jednom nisu izdate, shodno podacima Komisi

Prodaja akcija u postupku bankrotstva

20 April 2015. | Author: Marija Tasic

I IZDAVANJE I PONIŠTAJ AKCIJA U POSTUPKU REORGANIZACIJE Status akcija u stečajnom postupku je specifičan i može se posmatrati sa nekoliko aspekata i to kao prodaja akcija stečajnog dužnika koje predstavljaju imovinu stečajnog dužnika i izdavanje i poništaj akcija u postupku reorganizacije. Novi Zakon o stečajnom postupku („Slu

Standardni i regulatorni mehanizmi inicijalne javne ponude

02 March 2015. | Author: Marija Tasic

Inicijаlnа jаvnа ponudа je prvo emitovаnje аkcijа jednog privrednog društvа, odnosno nаčin prikupljаnjа kаpitаlа putem izdаvаnjа аkcijа jаvnim putem. Osnovni motiv zа emitovаnje аkcijа jeste prikupljаnje dodаtnog kаpitаlа rаdi sprovođenjа ideje rаstа kompаnije i snižаvаnje nivoа zаduženosti. Proces I