Skip links
ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA PERIOD JANUAR 2012. GODINE – FEBRUAR 2013. GODINE („Sl.glasnik RS“, br.22/2012)

ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA PERIOD JANUAR 2012. GODINE – FEBRUAR 2013. GODINE („Sl.glasnik RS“, br.22/2012)

in

Na osnovu člana 112. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05 i 54/09), na 47. redovnoj sednici, održanoj 12. marta 2012. godine, Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije doneo je Odluku o visini minimalne zarade za period januar 2012. godine – februar 2013.