Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 30/10 dana 07.05.2010. godine, a stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 15. maja 2010....