Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom ("Sl. glasnik RS", br. 120/2007, 93/2008 i 53/2017) i Pravilnik o merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koja doji dete ("Sl. glasnik RS", br. 102/2016) i Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih ("Sl. glasnik RS", br. 102/2016)

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom ("Sl. glasnik RS", br. 120/2007, 93/2008 i 53/2017) Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05 i...
Marija Tasić učestvovala na Instruktivnoj sesiji - JPP i ESCO

Marija Tasić učestvovala na Instruktivnoj sesiji - JPP i ESCO

Marija Tasić, managing partner u advokatskoj kancelariji Tasić&Partneri, učestvovala je, na poziv Centralno evropskog foruma za razvoj (CEDEF), u Instruktivnoj sesiji za lokalne samouprave na temu JPP i ESCO ugovori, koja je održana u Sava Centru 31. maja 2017....