Skip links
Manjinski akcionari: Opšta pitanja o definisanju pojma i mehanizmima pravne zaštite

Manjinski akcionari: Opšta pitanja o definisanju pojma i mehanizmima pravne zaštite

in

REZIME: Zaštita prava manjinskih akcionara je važna tema korporativnog upravljanja i regulative kompanijskog prava, koja ima nadnacionalni značaj. Da bi se pružila zaštita manjinskim akcionarima, potrebno je razumeti i definisati pojam manjinskih akcionara, kao i mehanizme uspostavljanja balansa između većine i manjine u društvu radi

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (“Sl. glasnik RS“, br. 80/2016)

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (“Sl. glasnik RS“, br. 80/2016)

in

Ministar finansija doneo je Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, koji je 30. septembra 2016. godine objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 80/16 (dalje: „Pravilnik“) i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.