Skip links
Opšta Direktiva o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR)

Opšta Direktiva o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR)

in

Evropska unija (dalje: “EU”) je oktobra 1995. godine usvojila Direktivu o zaštiti podataka (Data Protection Directive) kako bi stvorila potrebne uslove za obradu i prenos podata o ličnosti, da bi aprila 2016. godine usvojila i novu Opštu Direktivu o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation,

Novine u raspoloživim podsticajima, uvedene novom Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Sl. glasnik RS“, br.18/2018)[:]

Novine u raspoloživim podsticajima, uvedene novom Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Sl. glasnik RS“, br.18/2018)[:]

in

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Sl. glasnik RS“, br. 18/2018, u daljem tekstu: „Uredba“), koja je na snazi od 17.03.2018. godine, a kojom se bliže uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija, kao i vođenje evidencije