Skip links

Author: Tasic & Partners

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju

in

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 48/2022) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 48 od 15.04.2022. godine objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju (u daljem tekstu: „Pravilnik”), koji je stupio na snagu

Obaveštenje o objavljivanju izmena i dopuna propisa o elektronskim fakturama

Obaveštenje o objavljivanju izmena i dopuna propisa o elektronskim fakturama

in

Obaveštavamo Vas da su dana 08.04.2022. godine donete izmene i dopune seta pravnih akata koji regulišu elektronske fakture, uključujući Uredbu o uslovima i načinu korišćenja elektronskih faktura, zatim Uredbu o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura, Pravilnik o načinu i postupku

Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta i inovaciju

Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta i inovaciju

in

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 18/2022) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 18 od 11.02.2022. godine objavljena je Uredba određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta i inovaciju (u daljem tekstu: „Uredba“), koja je stupila na snagu osmog dana

Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške – Korišćenjem standarda do konkurentnijih proizvoda

Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške – Korišćenjem standarda do konkurentnijih proizvoda

in

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 12/2022) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 12 od 01.02.2022. godine objavljena je Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške – Korišćenjem standarda do konkurentnijih proizvoda, koja stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno

Zakon o inovacionoj delatnosti

Zakon o inovacionoj delatnosti

in

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 129/2021) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 129 od 28.12.2021. godine objavljen je novi Zakon o inovacionoj delatnosti (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 129/21, u daljem tekstu: „Zakon“), koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 05.01.2022.

Vebinar „Digitalna privreda”

Vebinar „Digitalna privreda”

in
Advokatska kancelarija Tasić & Partneri održala je prezentacije na temu „Digitalna imovina” i „Elektronski dokumenti i elektronsko fakturisanje”, u okviru vebinara „Digitalna privreda” organizovanog u saradnji sa Belgijsko-srpskom poslovnom asocijacijom. Na temu digitalne imovine govorio je Ivan Ćorović, advokat u advokatskoj kancelariji Tasić&Partneri. Cilj je
Zakon o Zaštitniku građana i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Zakon o Zaštitniku građana i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

in

(„Sl. glasnik RS“ br.109/2021) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 105 od 08.11.2021. godine objavljen je novi Zakon o Zaštitniku građana, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji su stupili na snagu osmog dana od dana

Izmene i dopune Zakona o postupku registracije i Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Izmene i dopune Zakona o postupku registracije i Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

in

Izmene i dopune Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika U Službenom glasniku Republike Srbije br. 105 od 08.11.2021. godine objavljene su izmene i dopune Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, kao i