Skip links

Author: Tasic & Partners

Zakon o uređenju sudova („Sl.Glasnik RS“, br.116/2008 i 104/2009)

Zakon o uređenju sudova („Sl.Glasnik RS“, br.116/2008 i 104/2009)

in

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 16.12.2008.godine usvojila Zakon o uređenju sudova, kao i izmene navedenog zakona dana 11.12.2009.godine (dalje: „ZOS“) čija primena počinje od 01.01.2010.godine. Navedenim ZOS-om je zaokružena nova sistematizacija sudova i propisana je njihova nadležnost. Novu strukturu sudske vlasti u Srbiji čine

Zakon o uređenju sudova (Sl.Glasnik RS“; br.116/2008 i 104/2009)

Zakon o uređenju sudova (Sl.Glasnik RS“; br.116/2008 i 104/2009)

in

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 16.12.2008.godine usvojila Zakon o uređenju sudova, kao i izmene navedenog zakona dana 11.12.2009.godine (dalje: „ZOS“) čija primena počinje od 01.01.2010.godine. Navedenim ZOS-om je zaokružena nova sistematizacija sudova i propisana njihova nadležnost. Novu strukturu sudske vlasti u Srbiji čine sudovi

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (“Službeni Glasnik RS”, br.36/2009)

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (“Službeni Glasnik RS”, br.36/2009)

in

Narodna Skupština Republike Srbije je na Četvrtoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2009.godini, dana 12.maja 2009.godine donela Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (dalje: „Zakon“) koji je stupio na snagu 23.maja 2009.godine, s tim što je tema aktuelizovana nastupanjem određenih rokova primene Zakona. Odredbe Zakona

Zakon o elektronskoj trgovini („Službeni Glasnik Republike Srbije“, br.41/2009)

Zakon o elektronskoj trgovini („Službeni Glasnik Republike Srbije“, br.41/2009)

in

Narodna Skupština Republike Srbije je na Šestoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2009.godini, 29. maja 2009.godine donela Zakon o elektronskoj trgovini (dalje: „Zakon“). Zakon je stupio je na snagu 10.06.2009.godine, kojim se po prvi put reguliše materija elektronskog trgovanja. Zakonom se uređuju uslovi i način

Zakon o planiranju i izgradnji („Sl.Glasnik RS“, br.72/2009 i 81/2009- ispr.)

Zakon o planiranju i izgradnji („Sl.Glasnik RS“, br.72/2009 i 81/2009- ispr.)

in

Narodna Skupština Republike Srbije je na sednici 31.08.2009.godine donela Zakon o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: „Zakon“). Zakon je objavljen u Službenom Glasniku Republike Srbije, br.72/2009 dana 03.09.2009.godine i stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 11.09.2009.godine. Novina, koju pruža Zakon

Zakon o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku (Sl.Glasnik RS“, br.125/2004 i 111/2009)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku (Sl.Glasnik RS“, br.125/2004 i 111/2009)

in

Narodna skupština Republike Srbije je dana 29.decembra 2009.godine proglasila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (dalje:„ZPP“). Najzačajnija novina je promena vrednosti predmeta spora, tako što sudija pojedinac sudi sporove o imovinskopravnim zahtevima ako vrednost predmeta spora ne prelazi dinarsku protivvrednost od 50.000