Newsletters

Newsletters
Objavljeni radovi

Zakon o fiskalizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020)

Narodna skupština Republike Srbije je na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja, 17. decembra 2020. godine, usvojila novi Zakon o fiskalizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020, u daljem tekstu “Zakon”). Zakon je stupio na snagu 29. decembra 2020. godine, a...

Aktuelnosti iz oblasti finansija i poreza

Na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne Skupštine Republike Srbije, održanoj 17. decembra 2020. godine, usvojen je set izmena i dopuna finansijskih zakona i to: 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“ br. 24/2001, 80/2002...156/2020 –...

Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći kroz dokapitalizaciju učesnika na tržištu radi otklanjanja poremećaja u privredi prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći kroz dokapitalizaciju učesnika na tržištu radi otklanjanja poremećaja u privredi prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19 (“Sl. glasnik RS", br. 126/2020, u...

Mogućnost obavljanja elektronske trgovine

S obzirom na to da je oblast elektronske trgovine u konstantnom porastu, kako u pogledu broja učesnika na tržištu, tako i u pogledu propisa koji uređuju ovu oblast, naročito sada kada su zbog problema širenja zaraze „COVID-19“ virusom, doneti određeni propisi kojima...

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“ br. 31/2020) i Kodeks ponašanja u poslovnim subjektima tokom vanrednih okolnosti izazvanih epidemijom „koronavirusa“

1. Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2020) Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), dana 16.03.2020. godine, Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donela je...

Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)

Narodna skupština Republike Srbije je na Devetoj sednici Drugog redovnog zasedanja, 23. decembra 2019. godine, usvojila novi Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019, u daljem teskru “Zakon”). Zakon je stupio na snagu 01. januara 2020. godine, a...

Obaveštenje o obavezi vršenja popisa imovine i obaveza

Obaveštenje o obavezi vršenja popisa imovine i obaveza U skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019) i Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS“, br. 118/2013 i...

Elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje je savremeni oblik organizacije poslovanja, koji podrazumeva intenzivnu primenu informatičke i posebno, internet tehnologije. Tako, internet poslovanje omogućava automatizaciju poslovnih transakcija i poslovanja, te smanjenje troškova poslovanja...

Zakon o javnoj svojini("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016 i 113/2017, dalje: “ZJS”) i Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017, dalje: “Zakon”)

Narodna skupština je na Petoj sednici Drugog redovnog zasedanja 14. decembra 2017. godini usvojila set budžetskih, poreskih, finansijskih i ostalih zakona, a između ostalih, i: • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (“Sl. Glasnik RS” 113/2017); i •...

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom ("Sl. glasnik RS", br. 120/2007, 93/2008 i 53/2017) i Pravilnik o merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koja doji dete ("Sl. glasnik RS", br. 102/2016) i Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih ("Sl. glasnik RS", br. 102/2016)

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom ("Sl. glasnik RS", br. 120/2007, 93/2008 i 53/2017) Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05 i...

Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS” 18/2016)

Narodna skupština Republike Srbije donela je na sednici Sedmog vanrednog zasedanja u 2016. godini, 29. februara 2016. godine Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. Glasnik RS” 18/2016, dalje: ,,Zakon”) koji je stupio na snagu 9. marta 2016. godine. Zakon se primenjuje...

Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn. i 108/2016)

Narodna Skupština Republike Srbije je na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja održanoj 28. decembra 2016. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016, u daljem tekstu: “Zakon”), koji se primenjuje...

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (''Sl. glasnik RS'', br. 106/2015)

Narodna Skupština Republike Srbije je na sednici Drugog redovnog zasedanja u 2015. godini, 18. decembra 2015. godine usvojila novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju (''Sl. glasnik RS'', br. 106/2015, dalje: „ZIO“), koji u pretežnom delu stupa na snagu 1. jula 2016....

Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015)

Narodna Skupština Republike Srbije na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja, dana 15.04.2015. godine usvojila je Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015, u daljem tekstu: „Zakon“), koji je stupio na snagu 29.04.2015. godine, a primenjuje se...

Set pravosudnih zakona donet 18.12.2015.

Narodna skupština Republike Srbije je na Devetoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2015. godini dana 18.12.2015. godine donela set pravosudnih zakona, među kojima su Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu, Zakon o...

Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)

Narodna skupština Republike Srbije na VI sednici drugog redovnog zasedanja održanoj 20.11.2015. godine, usvojila je Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015u daljem tesktu: “Zakon”), koji je stupio na snagu 27.11.2015. godine. Ovim Zakonom uređuju...

Zakon o ulaganjima ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015)

Narodna skupština Republike Srbije  donela је 23.10.2015. godine,  na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2015. godini, Zakon o ulaganjima ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015, u daljem tekstu: “Zakon”), koji je stupio na snagu 04.11.2015. godine. Stupanjem na snagu...

Obaveštenje o obavezi vršenja popisa imovine i obaveza

U skladu sa Zakonom o Računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013) i Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS“, br. 118/2013 i 137/2014, dalje: „Pravilnik“) pravno lice je u obavezi da...

Zakon o zaštiti uzbunjivača (''Sl. glasnik RS'', br. 128/2014)

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o zaštiti uzbunjivača (''Sl. glasnik RS'', br. 128/2014, dalje: „Zakon“), koji je stupio na snagu 04.12.2014. godine, a koji počinje da se primenjuje od 05.06.2015. godine. Zakon uređuje uzbunjivanje, postupak...

Izmene i dopune zakona o ZJN i drugo

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici Drugog vanrednog zasedanja u 2015. godini, održanoj 21.01.2015. godine, usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o nasleđivanju, Porodičnog zakona i Zakona...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Narodna skupština Republike Srbije na Devetoj sednici Drugog redovdnog zasedanja u 2014. godini, održanoj 08.12.2014. godine, usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koji je objavjen 09.12.2014. godine u Službenom glasniku br. 132/2014...

Zakon o platnim uslugama

Zakon o platnim uslugama Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga Narodna skupština Republike Srbije je objavila nacrt Zakona o platnim uslugama (dalje: “nacrt Zakona”), kao i...

Zakon o zapošljavanju stranaca („Sl. glasnik RS“, br.128/2014)

Narodna skupština Republike Srbije donela je na Osmoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2014. godini, 25. novembra 2014. godine Zakon o zapošljavanju stranaca („Sl. glasnik RS“, br.128/2014, dalje: „Zakon“) koji je stupio na snagu i primenjuje se od 04.12.2014....

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj dana 02.08.2014. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je objavljen u ’’Sl. glasniku RS’’ br. 83/14, a koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku,...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

Narodna skupština Republike Srbije je 18.07.2014. godine usvojiila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji je objavljen u ’’Sl. glasniku RS’’ br. 75/14, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, odnosno 29.07.2014. godine (dalje:...

Zakoni o izmenama i dopunama zakona

Narodna skupština Republike Srbije na sednici od 23. maja 2014. godine donela je set “procesnih“ zakona, među kojima su Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i Zakon o izmenama i...

Energetska efikasnost

Na osnovu odredaba Zakona o efikasnom korišćenju energije (“Sl. glasnik RS“, br. 25/2013) koji je stupio na snagu i počeo da se primenjuje od 23.03.2013.godine, odnosno 01.01.2014. godine (članovi 43. stav 1 tačke 1) i 3) i članova 57-62.), a radi regulisanja...

Finansijski izveštaji mikro i drugih pravnih lica

Ministar finansija doneo je Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja i prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 118/2013, u daljem tekstu: „Pravilnik“) koji je stupio na snagu...

Zakon o prekršajima („Sl.glasnik RS“ 65/2013)

Narodna Skuština Republike Srbije donela je Zakon o prekršajima („Sl. glasnik RS“ 65/2013, u daljem tekstu: „Zakon“) koji je stupio na snagu 02.08.2014. godine, a počeo da se primenjuje od 01.03.2014. godine. Zakonom su predviđena nova pravila o teretu dokazivanja,...

Rezervni snabdevač električne energije

Nakon održanog javnog tendera, Vlada Republike Srbije je Rešenjem od 25.12.2013. godine odredila privredno društvo „EPS Snabdevanje“ d.o.o. Beograd kao rezervnog snabdevača električne energije na otvorenom tržištu od 01.01.2014. godine. Ovo je prva direktna posledica...

Registаr ponuđаčа, interni аkt i godišnji plаn jаvnih nаbаvki

Odredbаmа Zаkonа o jаvnim nаbаvkаmа („Sl. Glаsnik RS“ br. 124/2012, u dаljem tekstu „ZJN“), između ostаlog je regulisаno osnivаnje registrа ponuđаčа, obаveze i rokovi u vezi sа donošenjem internog аktа od strаne nаručiocа i godišnji plаn nаbаvki. Agencijа zа privredne...

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 30/10 dana 07.05.2010. godine, a stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 15. maja 2010....

Legalizacija objekata

Dana 01.11.2013. godine stupio je na snagu Zakon o legalizaciji objekata (“Sl.glasnik RS”, br.95/2013, dalje “Zakon o legalizaciji”). Pored navedenog zakona, za pitanja legalizacije objekata relevantan je i Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima...

Zakon o parničnom postupku („sl. Glasnik rs“, br.72/2011)

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici Dvanaestog vanrednog zasedanja u 2011. godini, dana 26.09.2011. godine, donela Zakon o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br.72/2011, dalje: „Zakon“), koji stupa na snagu 01.02.2012. godine, koji uvodi izvesne novine...

Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011)

Narodna skupština Republike Srbije je, na Četvrtoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2011. godini, 25.05.2011. godine, donela Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011, dalje: „ZPD“) koji je stupio na snagu 04.06.2011. godine, a počinje da se...

Uredba o podsticanju zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br.32/2011)

Vlada Republike Srbije je, na osnovu člana 123 tačka 3 Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“, br.101/10), donela Uredbu o podsticanju zapošljavanja koja je stupila na snagu 14.05.2011. godine (dalje:...

Zakon o javnom beležništvu („Sl. glasnik RS“, br.31/2011)

Narodna skupština Republike Srbije je na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2011. godini, 05.05.2011. godine donela Zakon o javnom beležništvu („Sl. glasnik RS“, br.31/2011) koji je stupio na snagu 17.05.2011. godine, a primenjuje se od 01.09.2012. godine, osim...

Elektronska dostava izvestaja o fakturisanim uslugama

Zakon o deviznom poslovanju („Sl.glasnik RS“, br.62/2006) reguliše osnivanje i delokrug deviznog inspektorata. Devizni inspektorat se osniva kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija i poverava mu se vršenje inspekcijskih poslova, poslova...

Aktuelna službena mišljenja u vezi sa radnim odnosom

Zakon o radu („Sl.glasnik RS“, br.24/2005, 61/2005 i 54/2009, dalje: „Zakon“), kao jedan od najprimenjenijih zakona u Republici Srbiji, reguliše prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa. Odredbe ovog Zakona primenjuju se na zaposlene koji rade na teritoriji...

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje un („Sl.glasnik RS“, broj 64/2010 i 26/2011)

Upravni odbor Agencije za hemikalije na sednici održanoj 21. marta 2011. godine, doneo je Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN...

Zakon o ravnopravnosti polova („Sl. glasnik RS“, br.104/2009)

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 16.12.2009. godine usvojila Zakon o ravnopravnosti polova (dalje: „Zakon“) čija je primena počela 24.12.2009. godine. Prelaznim i završnim odredbama Zakona predviđeno je da će se odredbe člana 13 primenjivati nakon isteka...

Pravilnik o uslovima higijene hrane („Sl.glasnik RS“, br.73/2010)

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva doneo je Pravilnik o uslovima higijene hrane (dalje: „Pravilnik“), koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 73/2010, a koji je stupio na snagu 20.10.2010. godine, sa početkom primene od 01.06.2011. godine. Pravni...

Newsletters

Newsletters
Objavljeni radovi

Zakon o fiskalizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020)

Narodna skupština Republike Srbije je na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja, 17. decembra 2020. godine, usvojila novi Zakon o fiskalizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020, u daljem tekstu “Zakon”). Zakon je stupio na snagu 29. decembra 2020. godine, a...

Aktuelnosti iz oblasti finansija i poreza

Na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne Skupštine Republike Srbije, održanoj 17. decembra 2020. godine, usvojen je set izmena i dopuna finansijskih zakona i to: 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“ br. 24/2001, 80/2002...156/2020 –...

Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći kroz dokapitalizaciju učesnika na tržištu radi otklanjanja poremećaja u privredi prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći kroz dokapitalizaciju učesnika na tržištu radi otklanjanja poremećaja u privredi prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19 (“Sl. glasnik RS", br. 126/2020, u...

Mogućnost obavljanja elektronske trgovine

S obzirom na to da je oblast elektronske trgovine u konstantnom porastu, kako u pogledu broja učesnika na tržištu, tako i u pogledu propisa koji uređuju ovu oblast, naročito sada kada su zbog problema širenja zaraze „COVID-19“ virusom, doneti određeni propisi kojima...

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“ br. 31/2020) i Kodeks ponašanja u poslovnim subjektima tokom vanrednih okolnosti izazvanih epidemijom „koronavirusa“

1. Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2020) Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), dana 16.03.2020. godine, Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donela je...

Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)

Narodna skupština Republike Srbije je na Devetoj sednici Drugog redovnog zasedanja, 23. decembra 2019. godine, usvojila novi Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019, u daljem teskru “Zakon”). Zakon je stupio na snagu 01. januara 2020. godine, a...

Obaveštenje o obavezi vršenja popisa imovine i obaveza

Obaveštenje o obavezi vršenja popisa imovine i obaveza U skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019) i Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS“, br. 118/2013 i...

Elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje je savremeni oblik organizacije poslovanja, koji podrazumeva intenzivnu primenu informatičke i posebno, internet tehnologije. Tako, internet poslovanje omogućava automatizaciju poslovnih transakcija i poslovanja, te smanjenje troškova poslovanja...

Zakon o javnoj svojini("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016 i 113/2017, dalje: “ZJS”) i Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017, dalje: “Zakon”)

Narodna skupština je na Petoj sednici Drugog redovnog zasedanja 14. decembra 2017. godini usvojila set budžetskih, poreskih, finansijskih i ostalih zakona, a između ostalih, i: • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (“Sl. Glasnik RS” 113/2017); i •...

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom ("Sl. glasnik RS", br. 120/2007, 93/2008 i 53/2017) i Pravilnik o merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koja doji dete ("Sl. glasnik RS", br. 102/2016) i Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih ("Sl. glasnik RS", br. 102/2016)

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom ("Sl. glasnik RS", br. 120/2007, 93/2008 i 53/2017) Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05 i...

Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS” 18/2016)

Narodna skupština Republike Srbije donela je na sednici Sedmog vanrednog zasedanja u 2016. godini, 29. februara 2016. godine Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. Glasnik RS” 18/2016, dalje: ,,Zakon”) koji je stupio na snagu 9. marta 2016. godine. Zakon se primenjuje...

Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn. i 108/2016)

Narodna Skupština Republike Srbije je na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja održanoj 28. decembra 2016. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016, u daljem tekstu: “Zakon”), koji se primenjuje...

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (''Sl. glasnik RS'', br. 106/2015)

Narodna Skupština Republike Srbije je na sednici Drugog redovnog zasedanja u 2015. godini, 18. decembra 2015. godine usvojila novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju (''Sl. glasnik RS'', br. 106/2015, dalje: „ZIO“), koji u pretežnom delu stupa na snagu 1. jula 2016....

Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015)

Narodna Skupština Republike Srbije na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja, dana 15.04.2015. godine usvojila je Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015, u daljem tekstu: „Zakon“), koji je stupio na snagu 29.04.2015. godine, a primenjuje se...

Set pravosudnih zakona donet 18.12.2015.

Narodna skupština Republike Srbije je na Devetoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2015. godini dana 18.12.2015. godine donela set pravosudnih zakona, među kojima su Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu, Zakon o...

Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)

Narodna skupština Republike Srbije na VI sednici drugog redovnog zasedanja održanoj 20.11.2015. godine, usvojila je Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015u daljem tesktu: “Zakon”), koji je stupio na snagu 27.11.2015. godine. Ovim Zakonom uređuju...

Zakon o ulaganjima ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015)

Narodna skupština Republike Srbije  donela је 23.10.2015. godine,  na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2015. godini, Zakon o ulaganjima ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015, u daljem tekstu: “Zakon”), koji je stupio na snagu 04.11.2015. godine. Stupanjem na snagu...

Obaveštenje o obavezi vršenja popisa imovine i obaveza

U skladu sa Zakonom o Računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013) i Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS“, br. 118/2013 i 137/2014, dalje: „Pravilnik“) pravno lice je u obavezi da...

Zakon o zaštiti uzbunjivača (''Sl. glasnik RS'', br. 128/2014)

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o zaštiti uzbunjivača (''Sl. glasnik RS'', br. 128/2014, dalje: „Zakon“), koji je stupio na snagu 04.12.2014. godine, a koji počinje da se primenjuje od 05.06.2015. godine. Zakon uređuje uzbunjivanje, postupak...

Izmene i dopune zakona o ZJN i drugo

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici Drugog vanrednog zasedanja u 2015. godini, održanoj 21.01.2015. godine, usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o nasleđivanju, Porodičnog zakona i Zakona...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Narodna skupština Republike Srbije na Devetoj sednici Drugog redovdnog zasedanja u 2014. godini, održanoj 08.12.2014. godine, usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koji je objavjen 09.12.2014. godine u Službenom glasniku br. 132/2014...

Zakon o platnim uslugama

Zakon o platnim uslugama Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga Narodna skupština Republike Srbije je objavila nacrt Zakona o platnim uslugama (dalje: “nacrt Zakona”), kao i...

Zakon o zapošljavanju stranaca („Sl. glasnik RS“, br.128/2014)

Narodna skupština Republike Srbije donela je na Osmoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2014. godini, 25. novembra 2014. godine Zakon o zapošljavanju stranaca („Sl. glasnik RS“, br.128/2014, dalje: „Zakon“) koji je stupio na snagu i primenjuje se od 04.12.2014....

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj dana 02.08.2014. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je objavljen u ’’Sl. glasniku RS’’ br. 83/14, a koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku,...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

Narodna skupština Republike Srbije je 18.07.2014. godine usvojiila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji je objavljen u ’’Sl. glasniku RS’’ br. 75/14, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, odnosno 29.07.2014. godine (dalje:...

Zakoni o izmenama i dopunama zakona

Narodna skupština Republike Srbije na sednici od 23. maja 2014. godine donela je set “procesnih“ zakona, među kojima su Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i Zakon o izmenama i...

Energetska efikasnost

Na osnovu odredaba Zakona o efikasnom korišćenju energije (“Sl. glasnik RS“, br. 25/2013) koji je stupio na snagu i počeo da se primenjuje od 23.03.2013.godine, odnosno 01.01.2014. godine (članovi 43. stav 1 tačke 1) i 3) i članova 57-62.), a radi regulisanja...

Finansijski izveštaji mikro i drugih pravnih lica

Ministar finansija doneo je Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja i prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 118/2013, u daljem tekstu: „Pravilnik“) koji je stupio na snagu...

Zakon o prekršajima („Sl.glasnik RS“ 65/2013)

Narodna Skuština Republike Srbije donela je Zakon o prekršajima („Sl. glasnik RS“ 65/2013, u daljem tekstu: „Zakon“) koji je stupio na snagu 02.08.2014. godine, a počeo da se primenjuje od 01.03.2014. godine. Zakonom su predviđena nova pravila o teretu dokazivanja,...

Rezervni snabdevač električne energije

Nakon održanog javnog tendera, Vlada Republike Srbije je Rešenjem od 25.12.2013. godine odredila privredno društvo „EPS Snabdevanje“ d.o.o. Beograd kao rezervnog snabdevača električne energije na otvorenom tržištu od 01.01.2014. godine. Ovo je prva direktna posledica...

Registаr ponuđаčа, interni аkt i godišnji plаn jаvnih nаbаvki

Odredbаmа Zаkonа o jаvnim nаbаvkаmа („Sl. Glаsnik RS“ br. 124/2012, u dаljem tekstu „ZJN“), između ostаlog je regulisаno osnivаnje registrа ponuđаčа, obаveze i rokovi u vezi sа donošenjem internog аktа od strаne nаručiocа i godišnji plаn nаbаvki. Agencijа zа privredne...

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 30/10 dana 07.05.2010. godine, a stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 15. maja 2010....

Legalizacija objekata

Dana 01.11.2013. godine stupio je na snagu Zakon o legalizaciji objekata (“Sl.glasnik RS”, br.95/2013, dalje “Zakon o legalizaciji”). Pored navedenog zakona, za pitanja legalizacije objekata relevantan je i Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima...

Zakon o parničnom postupku („sl. Glasnik rs“, br.72/2011)

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici Dvanaestog vanrednog zasedanja u 2011. godini, dana 26.09.2011. godine, donela Zakon o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br.72/2011, dalje: „Zakon“), koji stupa na snagu 01.02.2012. godine, koji uvodi izvesne novine...

Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011)

Narodna skupština Republike Srbije je, na Četvrtoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2011. godini, 25.05.2011. godine, donela Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011, dalje: „ZPD“) koji je stupio na snagu 04.06.2011. godine, a počinje da se...

Uredba o podsticanju zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br.32/2011)

Vlada Republike Srbije je, na osnovu člana 123 tačka 3 Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“, br.101/10), donela Uredbu o podsticanju zapošljavanja koja je stupila na snagu 14.05.2011. godine (dalje:...

Zakon o javnom beležništvu („Sl. glasnik RS“, br.31/2011)

Narodna skupština Republike Srbije je na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2011. godini, 05.05.2011. godine donela Zakon o javnom beležništvu („Sl. glasnik RS“, br.31/2011) koji je stupio na snagu 17.05.2011. godine, a primenjuje se od 01.09.2012. godine, osim...

Elektronska dostava izvestaja o fakturisanim uslugama

Zakon o deviznom poslovanju („Sl.glasnik RS“, br.62/2006) reguliše osnivanje i delokrug deviznog inspektorata. Devizni inspektorat se osniva kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija i poverava mu se vršenje inspekcijskih poslova, poslova...

Aktuelna službena mišljenja u vezi sa radnim odnosom

Zakon o radu („Sl.glasnik RS“, br.24/2005, 61/2005 i 54/2009, dalje: „Zakon“), kao jedan od najprimenjenijih zakona u Republici Srbiji, reguliše prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa. Odredbe ovog Zakona primenjuju se na zaposlene koji rade na teritoriji...

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje un („Sl.glasnik RS“, broj 64/2010 i 26/2011)

Upravni odbor Agencije za hemikalije na sednici održanoj 21. marta 2011. godine, doneo je Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN...

Zakon o ravnopravnosti polova („Sl. glasnik RS“, br.104/2009)

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 16.12.2009. godine usvojila Zakon o ravnopravnosti polova (dalje: „Zakon“) čija je primena počela 24.12.2009. godine. Prelaznim i završnim odredbama Zakona predviđeno je da će se odredbe člana 13 primenjivati nakon isteka...

Pravilnik o uslovima higijene hrane („Sl.glasnik RS“, br.73/2010)

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva doneo je Pravilnik o uslovima higijene hrane (dalje: „Pravilnik“), koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 73/2010, a koji je stupio na snagu 20.10.2010. godine, sa početkom primene od 01.06.2011. godine. Pravni...

BELGRADE OFFICE

ADDRESS: Obilićev venac 15
Belgrade 11000
phone/fax: + 381 11 630 22 33
+ 381 11 328 52 03
emailoffice@tasiclaw.com

ASSOCIATES & PARTNERS

FOLLOW US

© 2020 All Rights Reserved | Opšti uslovi pružanja usluga |Politika privatnosti| Tasic & Partners