Publications

Newsletters
Publications

The Mergers & Acquisitions Reviews

The business investment climate in Serbia has improved noticeably in recent years. Cessation of armed conflicts in the region, a relatively stable macroeconomic policy and changes in the legislative framework aimed at harmonizing laws with contemporary pro-business...

Pravni aspekti izdavanja i konverzije zamenljivih obveznica

Izdavanjem obveznica, koje predstavljaju dužničke hartije od vrednosti, privredno društvo pribavlja dodatna sredstva za kreditiranje svog poslovanja. Korporativne obveznice u novijoj praksi finansijskog tržišta u Srbiji nisu imale značaniju primenu, dok zamenljive...

Prodaja akcija u postupku bankrotstva

I IZDAVANJE I PONIŠTAJ AKCIJA U POSTUPKU REORGANIZACIJE Status akcija u stečajnom postupku je specifičan i može se posmatrati sa nekoliko aspekata i to kao prodaja akcija stečajnog dužnika koje predstavljaju imovinu stečajnog dužnika i izdavanje i poništaj akcija u...

Standardni i regulatorni mehanizmi inicijalne javne ponude

Inicijаlnа jаvnа ponudа je prvo emitovаnje аkcijа jednog privrednog društvа, odnosno nаčin prikupljаnjа kаpitаlа putem izdаvаnjа аkcijа jаvnim putem. Osnovni motiv zа emitovаnje аkcijа jeste prikupljаnje dodаtnog kаpitаlа rаdi sprovođenjа ideje rаstа kompаnije i...

BELGRADE OFFICE

ADDRESS: Obilićev venac 15
Belgrade 11000
phone/fax: + 381 11 630 22 33
+ 381 11 328 52 03
emailoffice@tasiclaw.com

ASSOCIATES & PARTNERS

FOLLOW US

© 2020 All Rights Reserved | Opšti uslovi pružanja usluga |Politika privatnosti| Tasic & Partners