Skip links

Partneri

Dr Marija Tasić, managing partner

Dr Marija Tasić je osnivač i partner u T&P. Akademsko zvanje doktora nauka dobila je na Novosadskom univerzitetu (doktorska disertacija „Pravna zaštita manjinskih akcionara u postupku akvizicije akcionarskih društava“), a fakultetsku diplomu na Niškom univerzitetu. Član je Advokatske komore Beograda i Srbije, sa 26 godina radnog iskustva u Srbiji, u oblasti korporativnog i privrednog prava. Pre osnivanja advokatske kancelarije, radila je kao direktor brokersko-dilerskog društva gde je savetovala veliki broj klijenata i akcionarskih društava u oblastima korporativnog prava i tržišta kapitala.

Marija je stručnjak u oblastima JPP, kompanijskog prava i tržišta kapitala. Po donošenju Zakona o JPP i koncesijama, bavi se pružanjem usluga i savetovanjem privatnih i javnih tela u ovoj materiji. Zastupala je nekoliko kompanija u postupcima javnih nabavki, u skladu sa domaćom i EU regulativom. Savetovala je brojne nacionalne kompanije u postupcima privatizacije i restrukturiranja, kao i domaće i strane klijente koji su učestvovali u postupcima kupovine kompanija sa državnim kapitalom.Objavila je nekoliko članaka i radova, i učestvovala na nekoliko konferencija na temu JPP i energetike, kao gostujući predavač.

Marija je član Nadzornog odbora Belgijsko-srpske poslovne asocijacije i redovni učesnik u aktivnostima CEDEF-a, CCIS-a, SAM-a i PKS. Od 2020. godine upisana je u Registar lobista. Govori srpski, engleski i služi se italijanskim jezikom.

Vanja Stojanović-Cvetanovski, partner

Vanja Stojanović-Cvetanovski je partner u T&P. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i radi na master tezi u oblasti prava privrednih društava na Pravnom fakultetu u Beogradu. Član je Advokatske komore Beograda i Srbije.

Vanja je stručnjak u oblastima korporativnog prava, M&A, statusne promene, poslovne i korporativne reorganizacije i restrukturiranja, joint ventures, start-up strane investicije, kao i u sektorima IT industrije, proizvodnji hrane i lekova i infrastrukturnim projektima.

Govori srpski i engleski jezik i služi se francuskim jezikom.

Stariji saradnici

Nemanja Novokmet, advokat / stariji saradnik

Nemanja Novokmet je advokat u T&P i pridružio se našem timu 2015. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Član je Advokatske komore Beograda i Srbije.

Nemanja je specijalizovan za procesno pravo, savetuje veliki broj klijenata kancelarije T&P u radnim sporovima, kao i u postupcima naplate potraživanja i naknade štete. Angažovan je takođe i na pripremi i implementaciji UPPR-a u postupcima privatizacije i restruktuiranja. Pored toga, učestvovao je u brojnim sudskim postupcima u oblasti zaštite intelektualne svojine.

Govori srpski i engleski jezik.

Nikola Salatić, advokat / stariji saradnik

Nikola Salatić je advokat u T&P i pridružio se našem timu 2016. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i trenutno sprema master tezu iz oblasti trgovinskog prava. Član je Advokatske komore Beograda i Srbije.

Nikola je angažovan u oblasti infrastrukture, energetike i korporativnog prava i ima značajno iskustvo u oblasti prava intelektualne svojine, javnih nabavki, kao i u JPP projektima.

Govori srpski, engleski.

Saradnici

Maša Đokić, advokat / saradnik

Maša Đokić je advokat u T&P i pridružila se našem timu 2016. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Takođe je završila ISIS Goldsmith College u Londonu za engleski jezik, a tokom studiranja je bila angažovana kao pravni savetnik Erasmus Student Network-a. Član je Advokatske komore Beograda i Srbije.

Maša je angažovana u oblastima radnog prava i radnih odnosa, korporativnog prava, ugovornog prava i procesnog prava.

Govori srpski, engleski i nemački jezik.

Nikolina Strigić, advokat / saradnik

Nikolina Strigić je advokat u T&P. i pridružila se našem timu 2018. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je završila i master studije (master rad na temu „Poređenje diplomatske zaštite i prava stranih ulagača“). Završila je obuku za razvoj preduzetništva, a za koju poseduje sertifikat „Beogradska akademija preduzetništva“. Član je Advokatske komore Beograda i Srbije.

Nikolina je angažovana u oblasti korporativnog prava, u postupcima osnivanja, statusnih promena i postupcima registracije ostalih promena privrednih društava. Učestvovala je u izradi pravnih due diligence izveštaja za klijente. Angažovana je u postupcima dobijanja radnih dozvola i dozvola privremenog boravka za strance. Ima iskustvo u zastupanju klijenata pred sudom, pretežno u radnim sporovima.

Govori srpski, engleski i nemački jezik.

Ivan Ćorović, advokat / saradnik

Ivan Ćorović je advokat u T&P i pridružio se našem timu 2021. Godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, posle čega je upisao master studije na master programu trgovinskog prava sa fokusom na berzansko i bankarsko pravo, gde trenutno piše master tezu u vezi bankarskog prava i platnih sistema u vezi sa kriptovalutama. Takođe, bio je polaznik letnje škole Europa univerziteta u Sarburkenu u Nemačkoj u vezi prava intelektualne svojine i zaštite konkurencije. Član je Advokatske komore Beograda i Srbije.

Ivan poseduje značajno iskustvo u pogledu prava intelektualne svojine i IT prava, kao i kriptovaluta, i trenutno je angažovan na razvijanju novih proizvoda i u oblasti privrednog prava.

Govori srpski i engleski jezik.

Ivana Đorđić, advokatski pripravnik / saradnik

Ivana Đorđić je advokatski pripravnik u T&P i pridružila se našem timu 2020. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde trenutno pohađa master studije, smer Maloletničko krivično pravo. Poseduje sertifikat letnje škole evropskog privatnog prava pri Pravnom fakultetu Univerziteta u Salzburgu. Član je Advokatske komore Beograda i Srbije.

Ivana je angažovana u oblastima korporativnog prava, u postupcima osnivanja, statusnih promena i postupcima registracije ostalih promena privrednih društava, poslovanja sa nepokretnostima, radnog prava i radnih odnosa i učestvovanja u izradi pravnih analiza za klijente.

Govori srpski, engleski i italijanski jezik i služi se španskim.

Jakša Koprivica, advokatski pripravnik / saradnik

Jakša Koprivica je advokatski pripravnik u T&P i pridružio se našem timu 2020. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija bio je član Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu i jedan od organizatora „Zlatiborske škole pozitivnog prava”. Član je Advokatske komore Beograda i Srbije.

Jakša je angažovan u oblastima sudskog zastupanja, radnog prava i nekretninama.

Govori srpski i engleski jezik i služi se nemačkim i francuskim.

Konsultanti

Marko Damnjanović, savetnik

Marko Damnjanović je savetnik kancelarije T&P. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član je Advokatske komore Beograda i Srbije.

Markove oblasti ekspertize su privredni i drugi sporovi, nepokretnosti, privatizacija, medijsko pravo, pravo intelektualne svojine, procesno i ugovorno pravo. Učestvovao je u brojnim postupcima kupovine i prodaje javnog zemljišta, u ime i za račun stranih investitora iz evropskih i azijskih zemalja, konverzije zemljišta i smatra se stručnjakom u odnosu na sve aspekte kupovine/prodaje nepokretnosti, sa stanovišta javnih i privatnih kompanija.

Marko govori srpski i engleski jezik.

Ostali članovi tima

Milica Vranjanac, Business Developer

Milica Vranjanac je business developer kancelarije T&P i pridružila se našem timu 2015. godine. Diplomirala je na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na Katedri za skandinavske jezike i književnosti.

Milica je zadužena je za interne i eksterne aktivnosti koje za cilj imaju razvoj poslovanja i poslovnih ciljeva, marketinga i odnosa sa klijentima. Takođe, aktivno učestvuje u kreiranju strategija vođenja poslovne komunikacije i marketinških aktivnosti. Pored toga, zadužena je i za prevodilačke aktivnosti u kancelariji.

Milica govori srpski, engleski i skandinavske jezike.

Nina Vračević, Office Manager

Nina Vračević se timu T&P pridružila 2019. godine. Zadužena je za pružanje administrativne, tehničke i organizacione podrške svim zaposlenima i za koordinaciju internih aktivnosti i eksternu komunikaciju s klijentima.

Nina govori srpski i engleski jezik.