OBLASTI RADA

Javno-Privatna Partnerstva(JPP)
Pravo privrednih društava
M&A i privatizacija
Privatne Invest./Tržište Kapitala
Radni odnosi
Nepokretnosti
Ostale oblasti

Oblasti

Javno-privatno partnerstvo (JPP) će u budućnosti verovatno imati prednost u odnosu na tradicionalno finansiranje i razvoj svih vidova infrastrukture, uključujući i obnovu nerazvijenih autoputeva i železnica, energetskih kapaciteta i izvora obnovljive energije, s obzirom na činjenicu da nude mnoge prednosti za vlade koje pokušavaju da reše i unaprede infrastrukturu i efikasnost svojih tela i organizacija. JPP predstavljaju kombinaciju najboljih aspekata oba sektora - tehnologiju, znanje i resurse iz privatnog i regulatorni okvir i zaštitu javnog interesa iz javnog sektora. Svestan svega navedenog, naš tim pruža pravne savete i sve prateće usluge u vezi s projektima JPP, uključujući i projekte koji podrazumevaju obnovljive izvore energije, upravljanje otpadom, infrastrukturu, zaštitu okoline i prirodnih resursa. Naš dijapazon usluga obuhvata stručnu pomoć u početnim koracima, uključujući regulatorni okvir, potencijalne obaveze kao i komunikaciju privatno-javnog sektora u završnoj fazi projekta, uključujući dobijanje relevantnih dozvola, izgradnju i upravljanje objektima.

BEOGRADSKA KANCELARIJA

ADRESA: Obilićev venac 15
11000 Beograd
telefon/faks: + 381 11 630 22 33
+ 381 11 328 52 03
emailoffice@tasiclaw.com

SARADNICI I PARTNERI

PRATITE NAS

© 2020 All Rights Reserved | Opšti uslovi pružanja usluga |Politika privatnosti| Tasic & Partners