Advokatska kancelarija

Objavljuje oglas za advokatskog pripravnika

Kvalifikacioni uslovi:

  • Završen Pravni fakultet sa dobrim ili visokim prosekom;
  • Odlično znanje pisnog i govornog engleskog jezika (sertifikat C2 ili C1)
  • Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office paket);
  • Sposobnost da se radi pod pritiskom;
  • Odlična organizovanost, komunikacijske veštine i pravopisna pismenost;
  • Bez radnog iskustva ili sa iskustvom do godinu dana u advokatskim kancelarijama koje se bave privrednim pravom.

Iskustvo u inostranstvu i znanje još jednog stranog jezika je prednost.

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju sve navedene kvalifikacione uslove mogu poslati do 30.09.2020. godine:

  1. biografiju (CV) i
  2. motivaciono pismo na engleskom jeziku

Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor će biti kontaktirani i pozvani na testiranje i/ili intervju.

Navedena dokumenta i prijavu možete poslati na e-mail adresu: office@tasiclaw.com